Obsługa informatyczna

Każda funkcjonująca obecnie firma posiada sprzęt komputerowy, serwery, sieć lokalną i inne urządzenia informatyczne podłączone do Internetu pozwalające na prowadzenie biznesu.

Sprzęt i oprogramowanie wymaga ciągłej konserwacji, aktualizacji i monitorowania w zakresie bezpieczeństwa i bezawaryjnej pracy. Ponadto podczas wykorzystywania komputerów zdarzają się sytuacje, w których pomoc specjalisty jest niezbędna.

W przypadku firm dużych za wszystkie powyżej wymienione działania odpowiada zatrudniony informatyk lub grupa informatyków. W przypadku firm mniejszych zatrudnianie specjalisty jest dużym obciążeniem budżetu.

Zewnętrzna obsługa informatyczna (outsourcing informatyczny) pozwala skupić się na własnej działalności i rozwijaniu swojej branży z jednoczesnym zleceniem działań informatycznych specjalistom. Mamy wieloletnie doświadczenie w zakresie projektowania systemów informatycznych, sieci komputerowych i ich kompleksowej obsługi.
Do zalet zlecenia działań z zakresu IT firmie zewnętrznej można zaliczyć:

  • optymalizację kosztów obsługi,
  • zwiększenie bezpieczeństwa danych w firmie,
  • brak ryzyka kosztów związanych z zatrudnianiem pracowników-informatyków oraz ich szkolenia,
  • dostęp do wykwalifikowanej kadry specjalistów,
  • zapewnienie ciągłości pracy systemu informatycznego,
  • wyższą elastyczność działania.

Świadczymy usługi informatyczne w zakresie zarówno dorywczego wsparcia jak i projektowania sieci i wdrażania rozwiązań IT.

ILE TO KOSZTUJE?

Oferujemy współpracę w następujących wariantach:

  1. Bez umowy – rozliczanie za każdą rozpoczętą godzinę pracy informatyka (obecnie to 90 zł netto).
  2. Na podstawie umowy, w formie miesięcznie opłacanego abonamentu.
    Wariant drugi pozwala na swobodne korzystanie z pomocy bez rozliczania godzinowego.

Do wyceny miesięcznego abonamentu potrzebna jest wizyta u Państwa w firmie: określenie zakresu prac, ilości posiadanego sprzętu, topologii sieci itp. Zawsze jednak staramy się wypracować najbardziej konkurencyjna formę współpracy.

Jako swojego rodzaju rekomendację, możemy pochwalić się faktem, że praktycznie żadna firma, która rozpoczęła z nami współpracę w zakresie wsparcia informatycznego nie zrezygnowała z naszych usług na rzecz innej firmy.

Zapraszamy do współpracy.